Trang chủ - American International Hospital

Đặt lịch khám

Đặt lịch khám

Dịch vụ bảo hiểm
Tại Bệnh viện Quốc tế Mỹ (AIH), chúng tôi không ngừng mở rộng mạng lưới đối tác với các đơn vị cung cấp dịch vụ bảo hiểm nhằm hỗ trợ quý khách hàng trong việc thanh toán các chi phí khám và điều trị một cách tiện lợi và nhanh chóng nhất. Tìm hiểu thêm thông tin về các chính sách bảo hiểm tại AIH.
CÁC ĐỐI TÁC THANH TOÁN TRỰC TIẾP

Để hỗ trợ quý khách hàng tốt nhất trong việc sử dụng bảo hiểm sức khoẻ, tại Bệnh viện Quốc tế Mỹ (AIH), chúng tôi liên kết với các công ty bảo hiểm trong nước và quốc tế thực hiện bảo lãnh viện phí trực tiếp cho khách hàng sử dụng dịch vụ tại bệnh viện.

Bảo hiểm trong nước

Bảo hiểm quốc tế

Công ty môi giới và Công ty giải quyết bồi thường

Insmart - Đơn vị được uỷ thác bồi thường bởi:

Pacific Cross - Đơn vị được ủy thác bồi thường bởi:

Fullerton - Đơn vị được ủy thác bồi thường bởi:

Athena - Đơn vị được ủy thác bồi thưởng bởi:

Papaya - Đơn vị được ủy thác bồi thường bởi:

ATACC - Đơn vị được ủy thác bồi thường bởi:

Leapstack - Đơn vị được ủy thác bồi thường bởi:

SMART - Đơn vị được ủy thác bồi thường bởi:

Công ty hỗ trợ bảo hiểm

  • QUY TRÌNH BẢO LÃNH VIỆN PHÍ

    Bệnh viện Quốc tế Mỹ (AIH) có liên kết với các công ty bảo hiểm trong nước và quốc tế thực hiện bảo lãnh viện phí trực tiếp cho khách hàng sử dụng dịch vụ tại bệnh viện.

  • QUY ĐỊNH DỊCH VỤ BẢO LÃNH VIỆN PHÍ

    Bệnh viện Quốc Tế Mỹ (AIH) đã ký thỏa thuận Bảo Lãnh Viện Phí với nhiều công ty Bảo Hiểm lớn trong và ngoài nước. 

  • HƯỚNG DẪN THANH TOÁN TRƯỚC BỒI THƯỜNG SAU

    Hướng dẫn thanh toán trước bồi thường sau đối với các công ty Bảo Hiểm không áp dụng dịch vụ Bảo Lãnh Viện Phí tại Bệnh Viện Quốc Tế Mỹ (AIH).