Trang chủ - American International Hospital

Đặt lịch khám

Đặt lịch khám

GIÁM SÁT BỘ PHẬN TÀI CHÍNH/ FINANCE SUPERVISOR

Chi tiết

MÔ TẢ CÔNG VIỆC
 
 • Thực hiện báo cáo tài chính và Phân tích tài chính, theo dõi KPI theo khoa phòng.
Performance financial report, financial analysis and follow up KPI of departments.
 • Làm kế hoạch, ngân sách năm, kiểm soát ngân sách theo đúng kế hoạch được phê duyệt.
Process budget, follow up budget to control expense comply with approval
 • Phân tích dự án đầu từ khi được yêu cầu.
Perform FS for new investment
 • Theo dõi tiến độ thực hiện của các thành viên trong nhóm bao gồm nhưng không giới hạn:.
Follow up performance of member in team to fulfil all tasks, including but not limited to:
 • Định giá dịch vụ, giá gói dựa vào giá thị trường và chi phí. Làm báo cáo về giá để ban giám đốc ra quyết định/ Do pricing of services based on benchmarks, costing. Make report to BOD for final decision.
 • Tính chi phí các dịch vụ để làm cơ sở định giá và giảm giá dịch vụ/ Do costing of services in order to do pricing or make discount on services.
 • Tạo giá bán cho hàng hóa (thuốc, vật tư cấy ghép, vật tư tiêu hao)/ Set prices of inventory (medication, implants, consumables).
 • Làm giá các ca phẫu thuật/ Do pricing of surgeries.
 • Xem xét tỷ lệ giảm giá cho các gói kiểm tra sức khỏe công ty/ Review discount rate of Corporate Health Check-up programs
 • Xem xét tỷ lệ giảm giá cho các chương trình khuyến mãi/ Review discount rate of promotion programs
 • Xây dựng danh mục dịch vụ, qui tắc mã dịch vụ trên hệ thống (HIS) để tính phí khách hàng/ Set up item master, and rule of service codes on system (HIS) in order to charge to patients.
 • Quản lý và cập nhật giá dịch vụ và hàng hóa trên hệ thống/ Manage and upate prices of services and inventory on system.
 • Quản lý và cập nhật dịch vụ, nhóm dịch vụ trên hệ thống/ Manage and update service items, service groups on system.
 • Tạo chính sách giảm giá đã được phê duyệt cho các chương trình khuyến mãi trên hệ thống / Create approved policy for promotion programs on system.
 • Tạo gói khám sức khỏe cho các công ty trên hệ thống/ Create corporate health check-up packages on system.
 • Kiểm tra việc tính hoa hồng của nhân viên, đảm bảo tính đúng, đủ, bao gồm:
Check the calculation sale commission by subordinate, make sure number are correct, including
 • Xây dựng và xem xét định kỳ tỷ lệ thù lao của nhóm Sales/ Set-up and review periodically Commission Rate of Sales
 • Kiểm tra và cập nhật báo cáo thù lao tháng, quý, năm của đội Sales/ Check and upate report on monthly, quarterly, yearly commission of Sales team.
 • Kiểm tra việc tính ABR, đảm bảo tính đúng, đủ, bao gồm:
Check the calculation ABR make sure number are correct, including:
 • Xem xét các tỷ lệ thù lao cho đối tác giới thiệu bệnh/ Review commission for partners, agents
 • Xây dựng tỉ lệ tính thù lao cho bác sỹ theo hoạt động (ABR)/ Set up Remuneration Rate based on Doctors’ Activities.
 • Xây dựng hệ thống tính thù lao cho bác sỹ theo hoạt động/ Build-up ABR system
 • Xây dựng các chính sách liên quan./Propose the draft policy of involving parts.
 • Cải thiện qui trình kiểm soát Chi phí, Ngân sách bao gồm:
Improve the process of Cost Control, Budget Control, including:
 • Xây dựng hệ thống mã chi phí/ Set up expense structure, expense codes
 • Giám sát việc thực hiện kế hoạch, ngân sách của các bộ phận (thông qua mã, loại chi phí, dự án, sản phẩm, loại hình kinh doanh)/ Monitor performance of department budget (by cost center, by channel, by project, by product, by type of business class)
 • Kiểm tra các yêu cầu chi tiêu của phòng ban để đảm bảo nằm trong ngân sách đã được phê duyệt / Review Expense request to make sure that expense is aligned with approved budget
 • Cập nhật tình hình và hiệu quả của các dự án/ Update financial performance of projections
 • Quản lý nhân viên trực thuộc, trực tiếp phân công, giám sát, nhắc nhở và đánh giá kết quả thực hiện công việc của nhân viên/ Management staffs including manage staff, assign tasks, observe, and evaluate performance of staffs
 • Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của trưởng bộ phận/ Other duties as required

YÊU CẦU
 • Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Tài Chính – Kế Toán/ Bachelor’s Degree in Finance or Accounting.
 • ACCA, CPA là lợi thế / ACCA, CPA is preferable
 • 3 năm kinh nghiệm trở lên về Phân Tích Tài Chính, và làm các Báo Cáo Tài Chính/More than 3 years of experience in Finance Analysist and Finance Reporting
 • Kinh nghiệm làm việc trong bệnh viện/ Working experiences in hospital is requested.
 • Giỏi Excel, tiếng Anh trình độ giao tiếp/ Excellent at Microsoft Excel, be able to communicate in English.
 • Cẩn thận, chăm chỉ, có tinh thần học hỏi/ Detail-oriented, hard-working, studious.
 • Giao tiếp tốt với các đồng nghiệp phòng ban khác/ Good at interpersonal communication.
 • Có lập trường, biết lắng nghe/ Strong point of view, listener.
 • Ham học hỏi, có nhiệt huyết trong công việc/ Eager to learn, high level of passion at work
 • Có khả năng làm việc dưới áp lực, làm việc nhóm/Able to work under pressure, teamwork
 • Có trách nhiệm trong công việc/ High sense of responsibility
 • Suy nghĩ tích cực, có khả năng thích ứng và linh hoạt/ Positive mind, adaptability and flexible.
 • Chủ động trong công việc, có kỹ năng giải quyết vấn đề /Proactive, problem solving skill

Ngày
17/05/2024

Cấp bậc

Ngành nghề

Kỹ năng

Tuyển dụng

Nghề nghiệp

Khối Phi Lâm Sàng

 • GIÁM SÁT BỘ PHẬN TÀI CHÍNH/ FINANCE SUPERVISOR

  • Thực hiện báo cáo tài chính và Phân tích tài chính, theo dõi KPI theo khoa phòng.

 • BIÊN PHIÊN DỊCH TIẾNG NHẬT

  Phiên dịch các thông tin văn bản, tài liệu hoặc dữ liệu bằng âm thanh từ tiếng Nhật sang tiếng Việt và ngược lại.

 • NHÂN VIÊN PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG DOANH NGHIỆP

  APPLICATION DEVELOPER

 • Nhân viên Hỗ trợ Bác sỹ Ngoại viện - Liaison Officer

 • NHÂN VIÊN PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

  QUALITY MANAGEMENT OFFICER

 • CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG - GIAO TIẾP TỐT TIẾNG ANH


  Customer Care Officer

 • NHÂN VIÊN CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG - KHOA CẤP CỨU (Ưu tiên Nam)

  Trực tối đa 10 ca đêm/ tháng

 • HƯỚNG DẪN DỊCH VỤ - CONCIERGE


  Concierge

 • BIÊN PHIÊN DỊCH VIÊN TIẾNG HÀN (Thời vụ 6 tháng)

  Phiên dịch các thông tin văn bản, tài liệu hoặc dữ liệu bằng âm thanh từ tiếng Hàn sang tiếng Việt và ngược lại.

 • NHÂN VIÊN QUẢN LÝ HỒ SƠ BỆNH ÁN


  Thu thập và nhập dữ liệu hồ sơ bệnh án từ các khoa

12

Khối Lâm Sàng

 • ĐIỀU DƯỠNG HỒI SỨC TÍCH CỰC


  Tổ chức thực hiện công tác điều dưỡng (ĐD) và tham gia chăm sóc người bệnh (NB) trong ca trực

 • ĐIỀU DƯỠNG KHOA KHÁM BỆNH


  Thực hiện công tác chuyên môn, theo dõi, chăm sóc người bệnh theo đúng quy trình, chính sách của khoa và bệnh viện nhằm tạo môi trường an toàn cho người bệnh.

 • Điều dưỡng Nhi

  Thực hiện các quy trình điều trị và chăm sóc bệnh nhân bên cạnh đó hỗ trợ bác sĩ thực hiện các thủ thuật lâm sàng tại khoa.

 • ĐIỀU DƯỠNG CẤP CỨU


  Tổ chức thực hiện công tác điều dưỡng (ĐD) và tham gia chăm sóc người bệnh (NB) 

 • ĐIỀU DƯỠNG HỒI SỨC SƠ SINH - NICU


  Chăm sóc đảm bảo nhu cầu người bệnh, theo kế hoạch chăm sóc

 • Bác sỹ Sản – Phụ khoa trực đêm - Bán thời gian


  Khám và điều trị bệnh phù hợp với chuyên khoa và kỹ thuật được đào tạo, phù hợp với giấy phép hành nghề được cấp bởi cơ quan quản lý và đặc quyền y tế được cấp nội bộ.

 • ĐIỀU DƯỠNG DỤNG CỤ - PHÒNG MỔ

  Sử dụng và vận hành được dụng cụ, trang thiết bị y tế phục vụ theo dõi người bệnh

 • ĐIỀU DƯỠNG NỘI SOI

  Hộ trợ bác sĩ thực hiện các thủ thuật nội soi

Tuyển dụng

Gia nhập AIH

 • Vui lòng điền thông tin bên dưới

 • Đính kèm CV

  Chỉ nhận file .pdf, .doc, .xls.