Trang chủ - American International Hospital

Đặt lịch khám

Đặt lịch khám

NHÂN VIÊN PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG DOANH NGHIỆP

Bệnh viện Quốc tế Mỹ

Chi tiết

MÔ TẢ CÔNG VIỆC
 • Phát triển các ứng dụng phần mềm trên các nền tảng: Mobile App, Web form, Windows form… của bệnh viện AIH, hỗ trợ hệ thống phòng khám và tập đoàn TP khi cần.
  Develop business application based on Mobile app, Web form, Windows form… of the AIH hospital, suport clinics, and TP corporate projects as needed..
 • Thiết kế và điều phối yêu cầu của hệ thống ứng dụng trong doanh nghiệp / Design and coordinate the requirements of business application system:
  • Đóng vai trò người truyền tải / người trung gian/ người phát triển các nội dung yêu cầu từ người dùng HIS hoặc các ứng dụng quản trị doanh nghiệp với các thành viên trong nhóm hoặc các thành viên trong dự án.
   Act as the ‘translator/ developer’ between HIS functional users or business application system with HIS teams, as well as act as an intermediary between business and project team.
  • Xác định rõ, giải quyết các vấn đề thiết kế và nghiệp vụ trong quá trình thu thập các yêu cầu đối với các bên liên quan, theo một hình thức khuôn mẫu để có thể được sử dụng để phát triển hệ thống.
   Precisely specify, resolve design and business issues in relation to the requirements gathered with the relevant stakeholders in a form that can be used for system development.
 • Chịu trách nhiệm xem xét và chi tiết hóa kế hoạch test/ tài liệu test cho hệ thống ứng dụng hoặc các công cụ phần mềm quản trị doanh nghiệp.
  Responsible for review high level and detailed tests plans/ test cases for business applications or tools for business management.
 • Tìm hiểu, xác định các vấn đề liên quan đến hệ thống và khuyến cáo giải pháp nhằm phát triển các ứng dụng thích hợp và kịp thời.
  Investigate, identify root cause of problems relating to the system in order to develop and recommends proper resolutions timely.
 • Chịu trách nhiệm triển khai hỗ trợ các yêu cầu liên quan đến hệ thống HIS hoặc các ứng dụng quản lý doanh ghiệp cũng như đào tạo người dùng cuối.
  Responsible for the delivery of support related HIS system request or business application system, as well as training request for end users.
 • Phát triển, cập nhật hệ thống báo cáo, cũng như kết xuất dữ liệu từ hệ thống HIS theo yêu cầu của bệnh viện
  Develop, update reporting system, as well as export data from HIS system following request of hospital
 • Phát triển và cập nhật tài liệu hướng dẫn sử dụng, cấu hình hệ thống, vấn đề và giải pháp kỹ thuật cho hệ thống HIS
  Develop, and update user guide, system configuration, technical issues & solutions for HIS system.
 • Tư vấn kịp thời cho Giám sát phát triển ứng dụng các vấn đề, sự cố phát sinh và liên quan đến hệ thống HIS.
  Consult Application Supervisor on serious concerns and issues relating performance of HIS system.
 • Báo cáo cho Giám sát phát triển ứng dụng.
  Report to Application Supervisor
YÊU CẦU CÔNG VIỆC
 • Cử nhân CNTT / BA Degree in I.T
 • Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm làm việc trong môi trường phát triển ứng dụng phần mềm.
  At least 2 years working as software development.
 • Kinh nghiệm trong lĩnh vực triển khai và quản trị hệ thống ERP/MIS.
  Experience working in implementing and managing ERP/ MIS system
 • Kinh nghiệm làm việc nhóm trong việc phát triển phần mềm.
  Experience software development team work.
 • Có kinh nghiệm triển khai, quản lý hệ thống HIS cho bệnh viện là một lợi thế
  Experience in implementing and managing HIS system for hospital is an advantage

Ngày
18/03/2024

Cấp bậc
Nhân viên

Ngành nghề

Kỹ năng

Tuyển dụng

Nghề nghiệp

Khối Phi Lâm Sàng

 • GIÁM SÁT BỘ PHẬN TÀI CHÍNH/ FINANCE SUPERVISOR

  • Thực hiện báo cáo tài chính và Phân tích tài chính, theo dõi KPI theo khoa phòng.

 • BIÊN PHIÊN DỊCH TIẾNG NHẬT

  Phiên dịch các thông tin văn bản, tài liệu hoặc dữ liệu bằng âm thanh từ tiếng Nhật sang tiếng Việt và ngược lại.

 • NHÂN VIÊN PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG DOANH NGHIỆP

  APPLICATION DEVELOPER

 • Nhân viên Hỗ trợ Bác sỹ Ngoại viện - Liaison Officer

 • NHÂN VIÊN PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

  QUALITY MANAGEMENT OFFICER

 • CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG - GIAO TIẾP TỐT TIẾNG ANH


  Customer Care Officer

 • LỄ TÂN THU NGÂN CẤP CỨU - GẤP

  Emergency Receptionist Cashier

 • HƯỚNG DẪN DỊCH VỤ - CONCIERGE


  Concierge

 • BIÊN PHIÊN DỊCH VIÊN TIẾNG HÀN (Thời vụ 6 tháng)

  Phiên dịch các thông tin văn bản, tài liệu hoặc dữ liệu bằng âm thanh từ tiếng Hàn sang tiếng Việt và ngược lại.

 • NHÂN VIÊN QUẢN LÝ HỒ SƠ BỆNH ÁN


  Thu thập và nhập dữ liệu hồ sơ bệnh án từ các khoa

12

Khối Lâm Sàng

 • ĐIỀU DƯỠNG HỒI SỨC TÍCH CỰC


  Tổ chức thực hiện công tác điều dưỡng (ĐD) và tham gia chăm sóc người bệnh (NB) trong ca trực

 • ĐIỀU DƯỠNG KHOA KHÁM BỆNH


  Thực hiện công tác chuyên môn, theo dõi, chăm sóc người bệnh theo đúng quy trình, chính sách của khoa và bệnh viện nhằm tạo môi trường an toàn cho người bệnh.

 • Điều dưỡng Nhi

  Thực hiện các quy trình điều trị và chăm sóc bệnh nhân bên cạnh đó hỗ trợ bác sĩ thực hiện các thủ thuật lâm sàng tại khoa.

 • ĐIỀU DƯỠNG CẤP CỨU


  Tổ chức thực hiện công tác điều dưỡng (ĐD) và tham gia chăm sóc người bệnh (NB) 

 • ĐIỀU DƯỠNG HỒI SỨC SƠ SINH - NICU


  Chăm sóc đảm bảo nhu cầu người bệnh, theo kế hoạch chăm sóc

 • Bác sỹ Sản – Phụ khoa trực đêm - Bán thời gian


  Khám và điều trị bệnh phù hợp với chuyên khoa và kỹ thuật được đào tạo, phù hợp với giấy phép hành nghề được cấp bởi cơ quan quản lý và đặc quyền y tế được cấp nội bộ.

 • ĐIỀU DƯỠNG DỤNG CỤ - PHÒNG MỔ

  Sử dụng và vận hành được dụng cụ, trang thiết bị y tế phục vụ theo dõi người bệnh

 • ĐIỀU DƯỠNG NỘI SOI

  Hộ trợ bác sĩ thực hiện các thủ thuật nội soi

Tuyển dụng

Gia nhập AIH

 • Vui lòng điền thông tin bên dưới

 • Đính kèm CV

  Chỉ nhận file .pdf, .doc, .xls.